SPOŠTOVANI KUPCI

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka DENON in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo izdelek potreboval popravilo v garancijskem roku, ga pošljite na pooblaščeni servis. V izogib nepotrebnim nevšečnostim in stroškom, vam svetujemo, da ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo, predno aparat pošljete na servis. Garancijski rok za hišno akustiko je 24 mesecev, za vse ostale DENON izdelke pa 12 mesecev. V primeru, da v garancijskem roku pride do objektivne okvare na izdelku, se obvezujemo, da bomo v zakonskem roku (petinštirideset dni) napako odpravili, oziroma izdelek zamenjali. Dajalec garancije zagotavlja vzdrževanje izdelka, nadomestne dele in priklopne aparate, skladno z določili veljavne zakonodaje, oziroma še tri leta po poteku garancijskega roka. Nepravilnosti, ki nastanejo na kateremkoli delu izdelka zaradi napake v materialu, bomo odpravili s popravilom ali z zamenjavo posameznih delov. Stroški za takšno popravilo bodo v breme nam.

POGOJI ZA UVELJAVITEV GARANCIJE

 • Garancija prične teči z dnem izročitve blaga, ki je vpisan v garanciji.
 • Garancija velja, če je k pokvarjenemu izdelku priložen pravilno izpolnjen garancijski list in račun.
 • Garancija velja na geografskem območju republike Slovenije
 • Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
 • Dajalec garancije izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku

GARANCIJA NE VELJA V PRIMERU:

 • da izdelek ni bil vgrajen pri pooblaščenem prodajalcu
 • nestrokovnega ravnanja z izdelkom
 • da je povzročitelj subjektivni faktor (npr. mehanske poškodbe, povzročene s strani kupca)
 • posega v izdelek s strani nepooblaščenega servisa oziroma osebe
 • da je napaka povzročena s terorističnim dejanjem.
 • nesreče, strele, vode, ognja ali kateregakoli vzroka, ki ga DENON ne more nadzorovati
 • poškodbe pri transportu, razen če je transport opravil pooblaščen servis in je narejen uradni zapisnik o škodi.

Garancija ne zajema vzdrževanja, popravila in zamenjave delov zaradi normalne obrabe. Stroški pošiljanja v garancijskem roku so brezplačni le v primeru, da se blago pošlje po GLS hitri pošti, katero lahko naročite na telefon: 01/500-11-50

POOBLAŠČENI SERVISI:

 • Pro Elektronika d.o.o., Šmartinska c. 152, Hala 6/2, 1000 Ljubljana, TEL.: 01/541-19-24, GSM: 041/729-446, 041/336-531, servis@proelektronika.si
 • DUEL d.o.o., Kranj, Zgornje Bitnje 212, 4209 Žabnica, GSM: 041/682-202, duel@siol.net